Evolutie-theorie, natuurwetten en de dood

Onlangs publiceerde ik hier dat ik de evolutie-theorie ‘een brug te ver’ vond. Niet dat ik nu van mening veranderd ben, maar naar aanleiding van een reactie van kattekliek vond ik het nodig om mijn mening nog wat verder uit te diepen en dat mee te delen en enerzijds als reactie op kattekliek, maar anderzijds ook omdat ik toen niet aankwam met een duidelijke onderbouwing.

Het zal dus voornamelijk gaan over wat Kattekliek schreef in zijn reactie: Dat er geen tegenstelling zou zijn tussen evolutie en de eerste hoofdstukken van Genesis. Het heelal is met natuurwetten en al geschapen. Zou God dan niet binnen de grenzen van deze natuurwetten Zijn plan kunnen verwezenlijken? (samenvatting van mijzelf, zie hier voor volledige reactie)

Het antwoord hierop van mij is heel kort JA. God kan dat doen. Er is niets te wonderlijk voor een almachtig God. De vraag is echter: Heeft God dat ook gedaan?

Om daarop tot een antwoord te komen moeten we een aantal dingen helder op een rijtje zetten: (1) evolutie tot mens: mogelijk of niet? (2) Waar moeten we dan de scheidslijn plaatsen – als evolutie zou plaatsvinden – in de schepping, waar de mens een mens is geworden? (3) om met een conclusie te eindigen

(1) Evolutie tot mens: mogelijk of niet?

Wanneer we de wetenschap erop naslaan is het mogelijk dat mensen ontstaan zijn uit eencellige bacteriën die miljarden jaren geleden leefden. De ontwikkeling van eencelligen tot mensen wordt teruggebracht tot drie mechanismen: (1) mutaties als basis voor variatie (2) natuurlijke selectie als drijvende kracht achter veranderingen (3) voortplanting.

Is dat wetenschappelijk mogelijk? Nou, tot de opkomst van de moleculaire biologie kon ik dat nog wel geloven vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar niet sinds de ontdekking van DNA, de immense complexiteit van organismen en de ontginning van de moleculaire biologie. Als voorbeeld neem ik de complexiteit van organismen. Wanneer men alle relaties die er bestaan tussen enzymen, metabolieten (stoffen die geproduceerd worden in een organisme) en eiwitten wil uitbeelden kunnen we kijken naar death01100 prachtige plaatjes die wetenschappers voor ons gemaakt hebben. Elke lijntje geeft een omzettingsreactie aan, elk stipje geeft een stof aan die omgezet kan worden. Laat ik er bij zeggen dat dit maar een klein gedeelte van een organisme weergeeft. Planten bijvoorbeeld bevatten honderd duizenden metabolieten, waarvan de productie allemaal gereguleerd wordt door enzymen die ook weer gecodeerd worden door genen. Ik zou nog even door kunnen gaan met het geven van voorbeelden, maar daar is hier geen tijd voor.

Natuurlijk is dit geen ‘bewijs’, maar al deze moleculen, die nauwkeurig gereguleerd worden, moeten dus door mutaties en natuurlijke selectie ontstaan zijn.  Dat gaat voor mij zelfs in 3.5 miljard jaar niet lukken. Tijd is hier niet de held die redt, zoals ik het wel eens heb horen zeggen. Technisch, vanuit wetenschappelijk oogpunt, met de natuurwetten aan mijn zijde, durf ik de claim te maken dat dit niet mogelijk is.

(2) Waar moeten we dan de scheidslijn plaatsen – als evolutie zou plaatsvinden – in de schepping; waar is de mens een mens is geworden?

Als evolutie zou plaatsvinden, en de mens geëvolueerd is uit eencellige organismen; wanneer is de mens dan mens geworden? God heeft de mens geschapen naar Zijn Beeld en naar zijn gelijkenis. Als ik mijzelf dat zo voorstel denk ik dat God dus organismen geschapen heeft en dat langzamerhand door evolutie het organisme steeds meer ging lijken op het beeld Gods. En toen besloot God dat de ‘mens’ genoeg op Zijn beeld leek, en blies hij Zijn levensadem in de neus van de mens.

Maar waar zou dit allemaal plaatsvinden? Juist! In het Paradijs, waar geen dood was (Gen 2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven).

Hoe kan evolutie dan hebben plaatsgevonden hebben? Een voorwaarde voor evolutie is dat organismen dood gaan. Adam wist wel wat dood was, maar was er ook dood in het paradijs? God gaf planten aan mensen om op te eten, geen dieren. (Gen 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!)

En om nu te zeggen dat je een plant kan vermoorden… In de Bijbel worden planten trouwens ook nooit ‘levende zielen’ genoemd (Gen. 1:20-21, 24, 30; Gen. 2:7; Gen. 6:19-20 en Gen. 9:10-17)

(3) Conclusie

Het is altijd zo vervelend dat je onderwerpen niet diepgaand kan uitwerken in één bericht. Dat hoeft ook niet vind ik. Wat ik hiermee kort wilde laten zien is dat mocht de evolutie-theorie waar zijn, zij een aantal moeilijke vragen moet beantwoorden, die vanuit wetenschappelijk oogpunt naar mijn inziens worden verzwegen. De fundamenten zijn op zand gebouwd, maar men bouwt nog steeds verder aan de evolutie-theorie zonder deze moeilijke vragen te beantwoorden.

Vervolgens wil ik toch wel zeggen dat mensen die zeggen dat macro-evolutie in overeenstemming met kan worden gebracht met de Bijbel er overheen zien dat voor de val alles volmaakt was. Geen dood was er en geen natuurlijke selectie.

Zelfs al zouden de zeven dagen omgezet worden in zeven tijdsperioden, is het nog niet mogelijk. Niet met de evolutie-theorie en niet voor de val.

Samen met het vorige artikel wil ik hiermee een voorzichtige aanzet geven om de basis te geven waarop ik mijn mening baseer. Ik realiseer mij dat ik met dit artikel ook waarschijnlijk meer vragen oproep dan antwoorden geef. Daarom: Reageer maar als je vragen of opmerkingen hebt.

met vriendelijke groet,

Miykayah

Dit bericht werd geplaatst in geloof en wetenschap en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Evolutie-theorie, natuurwetten en de dood

 1. kattekliek zegt:

  Ah, het is er al! :)

  over wat Kattekliek schreef in zijn reactie

  haar reactie ;)

  Nu inhoudelijk over je nieuwe blogpost:
  ad 1. M.i. verwar je hier een ‘gutfeeling’ (“Dit is zó ingewikkeld, dat kan zelfs niet in 3,5 miljard jaar!”) met wetenschappelijke onderbouwing. Als het dan over gutfeelings gaat: wie kan zich ook maar enigszins, een beetje een voorstelling maken van 3,5 miljard jaar en hoe lang dat is? Ik zeker niet. Jij neem ik aan ook niet? Ik vind de argumentatie van Richard Dawkins in zijn boek “Climbing mount improbable” steekhoudender.

  ad 2. Hier komen we denk ik bij het allerbelangrijkste, vanuit metafysisch oogpunt gezien. Want wat maakt nu een mens eigenljik een mens? Zijn DNA? Niet echt – een mensaap deelt 99% van het DNA met de menselijke soort. Wat een mens een mens maakt, is zijn ziel. En dat is iets waarover geen enkele theorie over het ontstaan van de soorten iets over kan zeggen. Eerder schreef ik hierover op mijn eigen blog:

  [God] heeft ons de levensadem in de neus geblazen (vgl Gn 2:7). Dát is wat de mens onderscheidt van de dieren. God heeft ons naar Zijn beeld geschapen. Maar waarin lijken wij dan op Hem, als ons uiterlijk wel een gevolg is van toeval? In ons vermogen tot scheppen, in onze vrije wil, in onze mogelijkheid tot liefhebben en zelfgave aan de ander – kortom: in ons persoon-zijn. Dat kan niet door de evolutietheorie verklaard worden, maar is er ook niet mee in tegenspraak.

  Ad 3, over de afwezigheid van de dood in het paradijs. Dit wil geenszins zeggen, dat Adam en Eva niet naar hun lichaam zouden sterven. In feite is met de komst van Jezus de dood verslagen; dit wil evenmin zeggen dat zij die in Hem zijn, niet zouden sterven naar hun lichaam. Wel wil het zeggen, dat ze voor God geschapen zijn én Hem ook daadwerkelijk kunnen bereiken door Zijn Zoon. De erfzonde wordt tenietgedaan bij het sterven (!) met Christus in de doop, en dat leidt tot eeuwig leven. Dat in de natuur individuele organismen sterven en altijd al gestorven zijn, is daarmee niet in tegenspraak.

 2. Miykayah zegt:

  Sorry, ik had niet in de gaten dat je een ‘haar’ bent! Ik heb het aangepast ;-)

  Ad. 1: Je hebt gelijk. Het is een gut-feeling wat ik hier schrijf. Ik geef geen wetenschappelijke onderbouwing, maar die heb ik naar mijn inziens wel. Dat durf ik ook rustig te onderbouwen. Sorry, ik had dit er bij moeten schrijven en ik was mijzelf van het pseudowetenschappelijke karakter bewust toen ik het opschreef. Het boek “climbing mount inprobable” heb ik zelf niet gelezen, dus daar kan ik niet over oordelen… Vaak zie ik echter, wat mijn eigen vakgebied gaat worden (genetica & biotechnologie), dat mensen bepaalde argumenten verzwijgen die niet verzwegen mogen worden. Dat heet geen gutfeeling, maar wetenschappelijke argumentatie. Tevens moet ik eerlijk toegeven dat veel creationisten ook bewijslast voor de evolutie-theorie verzwijgen. Ik hoop dat niet te doen. Ik zal daar binnenkort nog een keer een bericht over schrijven.

  Ad. 2: Kan ik volkomen mee instemmen. Een mens wordt mens door het ‘metafysische beeld’ van God. Daar heeft uiterlijk niet zo veel mee te maken. God is een geest, en mensen hebben een lichaam. Dat is zeker niet in tegenspraak met de evolutie-theorie.
  Wat ik mijzelf dan afvraag als ik Gen. 2:7 erbij pak is dat er ook staat dat de mens uit het ‘stof der aarde’ is geformeerd. Ik vind het zelf een erg vrije interpretatie als dit wordt uitgelegd als ‘hij nam een Homo sapiens en zorgde ervoor dat hij een ziel kreeg.’ Adam zegt bovendien dat hij geen hulpe tegenover hem vond (Gen.2:20). Het lijkt mij raar dat de evolutie ervoor gezorgd had dat Adam een hermafrodiet was, terwijl een Chimpansee 95-98.6% overeenkomstig DNA had en geen hermafrodiet was. (gutfeeling).

  Ad 3: De straf op de zonde is de dood (Rom 5:12), die heeft Jezus door Zijn dood verslagen. De zonde was er voor de val niet, dus ook niet de dood. Was het nu een natuurlijke dood of geestelijke dood? Ik denk beide. De een sluit de ander niet uit. Niet overal in de Bijbel wordt de natuurlijke door gekoppeld aan de val van Adam, maar dat betekend niet dat de natuurlijke dood niet als straf op de zonde volgt. Een moreel verval had een natuurlijk verval als gevolg. Niet zomaar wordt er door God denk ik niet gezegd , voordat de mens gevallen was, dat de mens stof is en tot stof zou wederkeren (Gen. 3:19). Dat wijst heel duidelijk op de natuurlijke dood. Waarom zou God de natuurlijke dood bij de straffen zetten op het ongehoorzamen van het bevel van God? Logisch klinkt mij dat niet in de oren.

  Groeten, Miykayah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s