Over deze blog

Beste lezers,

Op deze blog zult u informatie vinden over Bijbel, kerk, theologie, maatschappij en andere zaken.

Deze blog wordt geschreven door iemand die met alle vezels aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte kleeft.

2 reacties op Over deze blog

 1. Peter Oidtmann zegt:

  Wat een ontzettend mooi blog!
  Mijn naam is Peter Oidtmann, 29 jaar, woon in Epe. Kom oorspronkelijk uit Zuid-Limburg. Ben van huis uit RK. Heb theologie gestudeerd aan de UvT en hoop mijn studie binnenkort te hervatten aan de PThU in Kampen. Mijn specialisatie is Reformatie en Nadere Reformatie binnen de subdisciplines Systematische Theologie en Kerkgeschiedenis. Ik ben een aantal jaren meelevend geweest in de Gereformeerde Gemeenten (in wier theologie ik het meest thuis ben). Momenteel ben ik meelevens in een Confessioneel-Hervormde Gemeente. Wat een ontzettend mooi en informatief blog!!! Het meest waardeer ik de neutrale dispositie die jij/u hanteert in uw artikel over de Herziene Statenvertaling.

  Echter, haast ik mij om een enkele korte kanttekening te plaatsen bij dit artikel. Men heeft in bevindelijk gereformeerde kring soms helaas al te gauw een gevoelen van dat men tekort gedaan wordt of dat er sprake is van dwaling. Wanneer we echter kijken naar de HSV, dan moeten we zeggen dat men oprecht heeft geprobeerd om de SV te volgen. Hier ligt in geen geval een vertaling voor zoals de NBV, die bijvoorbeeld de gehele rechtvaardigingstheologie ontkracht en onmogelijk maakt. Wat men WEL over de HSV kan zeggen is dat men afscheid moet nemen van een gevoel van klassiek kerkelijke nostalgie.

  Wanneer men bij die pijn bedenken dat onze huidige SV op de zeventiende eeuwse Nederlander qua taalverstaan niet anders overkwam dan de HSV op ons ald eenentwintigste eeuwers. Het is goed om tot op zekere hoogte m.b.t. religie een afbakening te maken t.o.v. de omringende tijd. Men kan dan een andere taal, een andere tijd, een ander symbool erbij nemen om het religieuze af te bakenen van het profane. Dit is echter niet strikt noodzakelijk. Laten we de HSV omarmen als naast de SV.

  Laten we eens denken aan al die mensen die niet zijn opgevoed bij de Belijdenisgeschriften, onder een levende verkondiging van Gods Woord of bij het middel der catechisatie. Zij zouden deze taal niet kunnen eigenen. Voor dezen is de HSV wellicht een doorkijk naar de SV.

  Er mag echter één ding niet vergeten worden: zo de Heere niet met Zijn toepassend werk in het hart werkt, wij zullen de Bijbel niet verstaan zij het in de zeventiende eeuwse Nederlandse taal of in SMS-taal. Want Gods Euangelion (= goede boodschap) is voor de van nature dode mens een gruwel, een ergernis, iets dat afstoot. Door de zondeval verduisterd, kan de mens het Bijbelse Woord van zonde en genade niet meer op eigen kracht verstaan. Laten we daarom opzien naar de Heere en het van Hem alleen verwachten.

  Ik wens een ieder toe dat hij/zij met het geestesoog mag zien op Gods Woord en op Hem daarachter: de Heere Jezus Christus en Dien gekruist! Want dan is er leven, zij het met de SV of de HSV.

  Met groet,

  Peter Oidtmann

 2. Miykayah zegt:

  Hallo Peter.

  Dank voor het compliment. Leuk dat je het een mooie blog vind! Ik probeer altijd zo eerlijk mogelijk weer te geven wat er speelt. Tevens heb ik ook een eigen mening, die soms niet helemaal met de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (waar ik toe behoor) overeen komt. Ik sta wel achter de geloofsleer en prediking in de Gereformeerde Gemeenten en voel me daar ook uitstekend thuis, maar soms ben ik ook kritisch en dat vind ik ook moeten mogen.

  Ieder voordeel heeft zijn nadeel, ook de HSV en ik vind dat beide zijden belicht moeten worden en zeker niet onderbelicht.

  Jij zegt dat men afscheid moet nemen van een stuk kerkelijke nostalogie. Ik denk dat dit eigenlijk niet het geval is. Wanneer ik de HSV leest heeft deze qua taalgebruik toch nog veel weg heeft van de Statenvertaling. Het is nog steeds niet het standaard Nederlands waar iedereen zich mee bediend in het dagelijks leven. Wat dat betreft wil ik de vergelijking maken met de NBV die ik een heel stuk dichter bij het Nederlands van nu staat.

  Inderdaad, men heeft oprecht geprobeerd de Statenvertaling te volgen. Tot op zekere hoogte is dat gelukt. Ik ben geen taalkundige, maar ik heb wel eens horen vertellen dat het Nederlands van de 17e eeuw een stuk rijker was dan het Nederlands van nu. Er waren meer synoniemen en daarom kon het ook beter de boodschap vanuit het Hebreeuws overbrengen. Ik vraag mijzelf af of dit met het moderne Nederlands lukt. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat het geen nieuwe NBV geworden is… Tevens vraag ik mijzelf af waarom er andere keuzes gemaakt moesten worden dan die van de oorspronkelijke Statenvertalers! Niet dat deze onfeilbaar waren, maar heel vaak hadden ze toch wel een goede reden ervoor. Natuurlijk werd er meestal in de kanttekeningen uitleg gegeven over dat woord.

  Ook denk ik dat een grote rol weggelegd is voor dominees en ambtsdragers die iets door God hebben mogen begrijpen van het Woord. Die kunnen verhelderen en uitleggen en dan wordt het ook al een stuk duidelijker.

  Je hebt een dilemma: Enerzijds de leesbaarheid en het vermijden van oude begrippen en woorden. Anderzijds wil je de Bijbel, het Woord van God zo rijk en diep mogelijk van inhoud tot je beschikking hebben. En ik ben me zeker ervan bewust dat iemand die niet bij het geloof is opgevoed hier veel moeite mee kan hebben, maar ik vind het een moeilijke zaak, want ik wil heel graag dat zo’n persoon de betrouwbaarste Bijbel tot zijn beschikking heeft. Tegelijkertijd kan dit taalgebruik afstotend werken. Dat mag zeker niet onderschat worden. Mijn geweten zou het niet aankunnen om de naar mijn inziens de meest betrouwbare Bijbel niet aan te bieden. Ik zou daarom altijd voor de SV kiezen.

  Misschien is het wel goed om de HSV naast de SV te gebruiken, maar is dat praktisch haalbaar? Ik denk dat het per persoon verschilt, maar ik pak dan de SV met kanttekeningen, terwijl andere mensen naar de HSV zullen grijpen. Dat is een natuurlijk verloop, maar schept wel verwarring. Voor studie zal ik hem ook zeker gaan gebruiken, maar dan wel als Bijbel B en niet als Bijbel A als je begrijpt wat ik bedoel.

  Op de laatste paragraaf die je schrijft kan ik niets anders dan Amen op zeggen! Opzien met de handen open naar Boven en vervolgens ontvangen van God. Dat blijft bij gebruik van elke Bijbel van levensbelang. En hopelijk blijven voor -én tegenstanders van de HSV dit altijd als basisvoorwaarde houden.

  groeten, Miykayah

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s