Op weg naar kerst: Advent

Het is een tijd van vooruit zien, maar ook een tijd van terug kijken. De vijf weken voor kerst worden altijd de adventsweken genoemd. Advent betekent ergens naartoe komen.

In de adventstijd wordt terug gekeken op de voorzeggingen van Christus komst op aarde. De kerk van het Oude Testament keek uit naar de komst van de Messias, maar de kerk overdenkt ook de wederkomst van Christus op de wolken van de aarde.

Een goed voorbeeld is Simeon, die in de tempel wachtte op de komst van Jezus. Hij mocht zeggen: “Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord; Want mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien.”

Afgelopen zondag 28 november was dit jaar de eerste adventszondag. Tegelijkertijd begint dan het nieuwe kerkelijke jaar. Eigenlijk heel logisch. De kerk begint bij het begin, bij de geboorte van Jezus Christus.

Wat moet een christen doen in adventstijd? Allereerst moet de adventstijd een periode van overdenking over zonden zijn. Waaraan hebben wij het immers verdiend dat Christus nog wilde komen naar de aarde? Het moet natuurlijk ook een periode zijn van dankbaarheid, omdat God nog Zijn verbond heeft willen houden en dat zondaren nog zalig kunnen worden.

Rond advent komen ook alle kerstliedjes weer tevoorschijn. Bij sommige mensen na 5 december ook al de Kerstman. Bij Simeon was de tempel de plek waar hij de adventstijd heeft doorgebracht. En reken er maar op dat zijn adventstijd langer was dan vijf weken. Ik denk dat wij onszelf de vraag moeten stellen waar wij onze adventstijd doorbrengen!

Miykayah

Advertenties
Geplaatst in overig | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bloggen niet meer hip

Net terwijl ik dacht, dat ik toch maar eens leven moest inblazen in mijn blog, schrijft de Volkskrant dat bloggen niet meer hip is. De stichting ‘Dutch Bloggies’ stopt daarom ook na 10 jaar met de ‘blog-Oscars’ 

“Het  momentum is verschoven na sociale media. Het is veel hipper om het daar over te hebben”.

Het kan dan wel hip zijn, maar met bloggen kan je toch verder uitwijden over bepaalde onderwerpen. Ik geloof er dan niet in de social networking sites het bloggen zullen vervangen. Het bloggen is een uniek medium, waar sociale netwerksites misschien een gedeelte van kunnen overnemen, maar het zal niet verdwijnen.

Ik zie sociale netwerken ook als een waardevolle uitbreiding op de manier van bloggen. Door gebruikers kan dan heel makkelijk aangegeven worden wat ze leuk vinden, vervolgens weten al hun vrienden wat er leuk is. Het kan potentieel een ‘bezoekerskanon’ zijn. Echter, ik moet eerlijk bekennen dat  sociale netwerksites en twitter niet gebruik als verlengstuk van mijn blog. Feitelijk gebruik ik ze helemaal niet, maar wie weet… In de toekomst zou het er nog een keer van kunnen komen.

Miykayah

Geplaatst in Biblioblog, opinie | Tags: , , , , | 1 reactie

Evolutie-theorie, natuurwetten en de dood

Onlangs publiceerde ik hier dat ik de evolutie-theorie ‘een brug te ver’ vond. Niet dat ik nu van mening veranderd ben, maar naar aanleiding van een reactie van kattekliek vond ik het nodig om mijn mening nog wat verder uit te diepen en dat mee te delen en enerzijds als reactie op kattekliek, maar anderzijds ook omdat ik toen niet aankwam met een duidelijke onderbouwing.

Het zal dus voornamelijk gaan over wat Kattekliek schreef in zijn reactie: Dat er geen tegenstelling zou zijn tussen evolutie en de eerste hoofdstukken van Genesis. Het heelal is met natuurwetten en al geschapen. Zou God dan niet binnen de grenzen van deze natuurwetten Zijn plan kunnen verwezenlijken? (samenvatting van mijzelf, zie hier voor volledige reactie)

Het antwoord hierop van mij is heel kort JA. God kan dat doen. Er is niets te wonderlijk voor een almachtig God. De vraag is echter: Heeft God dat ook gedaan?

Om daarop tot een antwoord te komen moeten we een aantal dingen helder op een rijtje zetten: (1) evolutie tot mens: mogelijk of niet? (2) Waar moeten we dan de scheidslijn plaatsen – als evolutie zou plaatsvinden – in de schepping, waar de mens een mens is geworden? (3) om met een conclusie te eindigen

(1) Evolutie tot mens: mogelijk of niet?

Wanneer we de wetenschap erop naslaan is het mogelijk dat mensen ontstaan zijn uit eencellige bacteriën die miljarden jaren geleden leefden. De ontwikkeling van eencelligen tot mensen wordt teruggebracht tot drie mechanismen: (1) mutaties als basis voor variatie (2) natuurlijke selectie als drijvende kracht achter veranderingen (3) voortplanting.

Is dat wetenschappelijk mogelijk? Nou, tot de opkomst van de moleculaire biologie kon ik dat nog wel geloven vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar niet sinds de ontdekking van DNA, de immense complexiteit van organismen en de ontginning van de moleculaire biologie. Als voorbeeld neem ik de complexiteit van organismen. Wanneer men alle relaties die er bestaan tussen enzymen, metabolieten (stoffen die geproduceerd worden in een organisme) en eiwitten wil uitbeelden kunnen we kijken naar death01100 prachtige plaatjes die wetenschappers voor ons gemaakt hebben. Elke lijntje geeft een omzettingsreactie aan, elk stipje geeft een stof aan die omgezet kan worden. Laat ik er bij zeggen dat dit maar een klein gedeelte van een organisme weergeeft. Planten bijvoorbeeld bevatten honderd duizenden metabolieten, waarvan de productie allemaal gereguleerd wordt door enzymen die ook weer gecodeerd worden door genen. Ik zou nog even door kunnen gaan met het geven van voorbeelden, maar daar is hier geen tijd voor.

Natuurlijk is dit geen ‘bewijs’, maar al deze moleculen, die nauwkeurig gereguleerd worden, moeten dus door mutaties en natuurlijke selectie ontstaan zijn.  Dat gaat voor mij zelfs in 3.5 miljard jaar niet lukken. Tijd is hier niet de held die redt, zoals ik het wel eens heb horen zeggen. Technisch, vanuit wetenschappelijk oogpunt, met de natuurwetten aan mijn zijde, durf ik de claim te maken dat dit niet mogelijk is.

(2) Waar moeten we dan de scheidslijn plaatsen – als evolutie zou plaatsvinden – in de schepping; waar is de mens een mens is geworden?

Als evolutie zou plaatsvinden, en de mens geëvolueerd is uit eencellige organismen; wanneer is de mens dan mens geworden? God heeft de mens geschapen naar Zijn Beeld en naar zijn gelijkenis. Als ik mijzelf dat zo voorstel denk ik dat God dus organismen geschapen heeft en dat langzamerhand door evolutie het organisme steeds meer ging lijken op het beeld Gods. En toen besloot God dat de ‘mens’ genoeg op Zijn beeld leek, en blies hij Zijn levensadem in de neus van de mens.

Maar waar zou dit allemaal plaatsvinden? Juist! In het Paradijs, waar geen dood was (Gen 2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven).

Hoe kan evolutie dan hebben plaatsgevonden hebben? Een voorwaarde voor evolutie is dat organismen dood gaan. Adam wist wel wat dood was, maar was er ook dood in het paradijs? God gaf planten aan mensen om op te eten, geen dieren. (Gen 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!)

En om nu te zeggen dat je een plant kan vermoorden… In de Bijbel worden planten trouwens ook nooit ‘levende zielen’ genoemd (Gen. 1:20-21, 24, 30; Gen. 2:7; Gen. 6:19-20 en Gen. 9:10-17)

(3) Conclusie

Het is altijd zo vervelend dat je onderwerpen niet diepgaand kan uitwerken in één bericht. Dat hoeft ook niet vind ik. Wat ik hiermee kort wilde laten zien is dat mocht de evolutie-theorie waar zijn, zij een aantal moeilijke vragen moet beantwoorden, die vanuit wetenschappelijk oogpunt naar mijn inziens worden verzwegen. De fundamenten zijn op zand gebouwd, maar men bouwt nog steeds verder aan de evolutie-theorie zonder deze moeilijke vragen te beantwoorden.

Vervolgens wil ik toch wel zeggen dat mensen die zeggen dat macro-evolutie in overeenstemming met kan worden gebracht met de Bijbel er overheen zien dat voor de val alles volmaakt was. Geen dood was er en geen natuurlijke selectie.

Zelfs al zouden de zeven dagen omgezet worden in zeven tijdsperioden, is het nog niet mogelijk. Niet met de evolutie-theorie en niet voor de val.

Samen met het vorige artikel wil ik hiermee een voorzichtige aanzet geven om de basis te geven waarop ik mijn mening baseer. Ik realiseer mij dat ik met dit artikel ook waarschijnlijk meer vragen oproep dan antwoorden geef. Daarom: Reageer maar als je vragen of opmerkingen hebt.

met vriendelijke groet,

Miykayah

Geplaatst in geloof en wetenschap | Tags: , , , | 2 reacties

Oude kerkvaders

Areopagus from the Acropolis

Image by KiltBear via Flickr

Onlangs ben ik mijzelf gaan verdiepen in de kerkvaders die rond het Concilie van Nicea geleefd en gesproken hebben over de theologie. Wanneer je dat doet kom je erachter dat er een schat van informatie verborgen is in deze oude boeken. De eerste apologeten leefden  in deze (warrige)  tijd en heel helder hebben zij hun tegenstanders weerlegd. Een vroeg voorbeeld hiervan is dat de christenen zich moesten verdedigen tegen tegen de keizer omdat ze niet wilden offeren aan hem. Laten we het allereerste voorbeeld niet vergeten: Paulus op de Areopagus!

In deze geschriften kom je heel veel argumenten en informatie tegen die anno 2010 ook van pas kan zijn met het uitleggen van het christelijk geloof. Maar altijd moet in de gaten gehouden worden dat soms de theorie te kort schiet en dat dan het gaat om geloof in Christus. Met Hem kan je over bergen springen. Waarom zouden we dan ons christelijk geloof niet kunnen verdedigen?

Op internet vond ik een site waar veel geschriften van kerkvaders van voor- en na Nicea te vinden zijn. Neem eens een kijkje, want het zijn aanbevelenswaardige geschriften.

Geplaatst in apologetiek, Bronnen, Links | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Website van Willem J. Ouweneel

Willem Ouweneel

Image via Wikipedia

Onlangs bezocht ik bij toeval de site van Willem J. Ouweneel, die dat mooie boekje geschreven heeft met als titel: “De God Die is: waarom ik geen atheist ben”.

Bij deze deel ik de link met jullie.

Geplaatst in Links | Tags: , | Een reactie plaatsen

Een brug te ver: De evolutie-theorie.

mousetrap

Image via Wikipedia

Het Darwinjaar is al enige tijd voorbij. De discussies over de evolutie-theorie niet. Het blijft de gemoederen bezighouden. Evolutie-theorie en schepping lijken soms met elkaar in overeenstemming te zijn, op andere keren lijken ze in tegenstelling te zijn met elkaar.

Maar voor mij is het duidelijk: De evolutie-theorie is niet in overeenstemming te brengen met de schepping zoals die in Genesis 1 beschreven staat. Daartussen ligt een kloof die niet overbrugd kan worden.

Wanneer ik naar buiten kijk zie ik bomen en struiken maar ook vele dieren rondlopen. De schoonheid trekt ons mensen aan zoals een architect aangetrokken wordt tot een gebouw. De schoonheid ervaren we als goed en als mooi.
En wanneer ik kijk naar deze natuur zie ik het ontwerp van God. Een ontwerper die een ontwerp heeft gemaakt, een ‘design’ dat zelfs met het menselijk verstand kan worden waargenomen.

En zelfs Richard Dawkins is het daarmee eens. In zijn boek “The Blind Watchmaker” schrijft hij dat de natuur een ‘schijn’ heeft van ‘design’, maar dat dit ‘design’ontstaan is in de loop van de evolutie over miljarden jaren.

Maar dan moet ik even de definitie over evolutie erbij halen dat een handboek over ecologie gebruikte: “Evolution happens because some individuals have survived the death and destruction of the past and reproduced more succesfully in the past, not because they were somehow chosen or selected as improvements for the futere.“ (Essentials of ecology, 3th edition)

Wanneer ik dus de evolutie-theorie wil aanvaarden moet ik dus aannemen dat een proces als natuurlijke selectie dat geen doel heeft ervoor gezorgd heeft dat er mensen ontstonden die zochten naar de zin van het leven.

En wanneer ik de evolutie-theorie aanvaar moet ik dus de schijn van het ‘design’ afschrijven op mijn subjectieve waarneming, die in andere gevallen heel duidelijk het teken van design kan opmerken.

Een persoon die heel duidelijk een streep getrokken heeft en zijn eigen waarneming of ervaring niet meer weg stopt is Michael J. Behe. Veel kan er gezegd worden over het wetenschappelijk karakter van zijn ‘Intelligent Design’, maar toch moet ik zeggen dat deze man een voortreffelijk werk gedaan heeft door aan te tonen dat de menselijke cel uit (ontworpen) machines bestaat. Termen zoals ‘ Irreducible Complexity’ komen dan voorbij.

En dan het belangrijkste argument nog: Wanneer ik de evolutie-theorie aanvaar moet ik de Heilige Schrift bekritiseren en er vanuit gaan dat God niet duidelijk was toen Hij door de mond van Mozes genesis 1 liet opschrijven.

Geplaatst in opinie, wetenschap | Tags: , , , , | 4 reacties

Stille tijd en Bijbellezen

 

Holy Bible, dated 1885, antique gold lettering...

Image by Wonderlane via Flickr

 

De 21e eeuw staat bekend als de eeuw waarin geen rust meer te vinden valt voor iedereen. Sociale media zoals Facebook, Twitter en bijvoorbeeld ook sms houden ons de hele dag in de greep. Er is geen tijd meer voor rust, iedereen moet altijd maar door.

Vroeg of laat komt de hedendaagse mens in de knel met de stille tijd. Misschien moet ik dan het begrip stille tijd even omschrijven. De stille tijd is de tijd die we in eenzaamheid aan de HEERE besteden in gebed of bijbellezen.

Die stille tijd is zo belangrijk en die zouden we niet moeten vergeten, maar de praktijk is dat we deze wél vergeten. Zelf gebruik ik de volgende handvaten om de stille tijd niet over te slaan.

1. De Bijbel op zichtbare plek leggen in huis/kamer

2. Gebruik een Bijbels dagboek of bijbelleesrooster

2. Elke dag tijd plannen voor het naar bed gaan om de Bijbel te lezen. Zet heel concreet op de agenda de tijd die je aan God wil besteden.

3. Elke morgen 5 á 10 minuten eerder uit bed gaan om even een klein stukje te lezen uit de Bijbel.

4. Overdag op werk/school een Bijbel meenemen. Veel kleine gaatjes kunnen goed opgevuld worden met Bijbellezen. Denk ook bijvoorbeeld aan de bus.

5. En de belangrijkste: God vragen of Hij rust in ons leven wil geven, waardoor de stille tijd makkelijker te behouden valt.

(Joz 1:8 Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen)

Geplaatst in Uncategorized | Tags: , , | Een reactie plaatsen